Alt yapı olmazsa Turizm olmaz

 

Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişim ve değişimlere paralel olarak turizmin tüketim kalıplarında da önemli bir değişim gözlenmektedir. Giderek lüks turizm hareketlerine katılım azalmakta, doyum sınırına gelen alışılmış turizm alışkanlıklarından  uzaklaşma yönünde bir eğilim hissedilmektedir.

 

Zamanla daha da belirginleşen yeni tip turizm  beklentileri; deniz, kum, güneş üçgeninin dışında, doğa, inanç, tarih ve kültürle iç içe geziler tercih edilmektedir.

 

Bu yeni turizm kavramlarının özünü, ekonomik yönden verimli, toplumsal açıdan sorumlu ve çevre-doğa bağlamında sorun yaratmayan uygulamalar oluşturmaktadır.

 

Turizm çeşitlenmesine olanak veren coğrafi ve doğal yapısı nedeniyle Mardin ve Midyat ile çevresi  son 10 yılda en çok ziyaretçi alan destinasyonlar arasına girmiştir.

 

Tarihi ve turistik değerleriyle, turizme zenginlik ve alternatifler katan bölgemiz turizm alanında keşfedilmeye değer bir cevherdir. Özellikle komşu ülkelerle vizenin kaldırılmasından sonra hızla hareketlenen turizm potansiyelimizi sağlıklı değerlendirmek gerekiyor.

 

Turizme adapte olmakta sorun yaşamayan bölgemiz  dinamik genç nüfusunun varlığı ve özgün sosyo-kültürel özellikler sebebiyle turistlerin ilgisini çeken tarih ve kültür sentezi yöremiz  merak edilen bir turizm merkezi yapmaktadır.

 

Mardin-Midyat  ve çevresinin tarihi yapıları turizm sektörünün hizmetine sunulurken, turizmde altya   pı, planlama ve yatırım sorunlarına değinmek, ardından bu sorunların üstesinden gelinebilmesi adına çözüm önerileri sunmak zorundayız.

 

Yıllardır altyapı eksiklikleri yüzünden turizm ve sosyal alandaki kalkınma hızını yakalayamayan Mardin-midyat bundan sonra yaşam kalitesinin artacağına inanmak istiyoruz. Marka kent olunabilmesi için de yerel yöneticilerin ,Merkezi idare ile beraber  sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini en iyi şekilde dikkate alarak, turizm ile ilgilenen firmalarla işbirliği içinde bir yol haritası belirlenmeli  her türlü altyapı eksikliklerini gidermeleri  gerekmektedir. Şöyle ki

 

Mimari düzenlemeler açısından;  kültürel varlıklar tespit edilerek önceliklerine göre restore edilmeli ve kültürel varlıklara uygun işlevler kazandırılmalıdır. Kent içinde ve çevresinde tarihi, kültürel ve arkeolojik değer taşıyan yapı kalıntılarının kentsel değerleri zenginleştirmek amacıyla kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmalıdır.

 

Altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilmeli, konaklama kapasiteleri geliştirilmelidir. Kalifiye eleman eksikliğini gidermek için özellikle Midyat’ta Turizm ve Otelcilik Lisesi açılmalı ve bunu bağlı olarak Meslek Yüksek Okulu’nda da bu bölüme yer verilmelidir.

 

Kentsel altyapı açısından, kentsel mekân kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel altyapı iyileştirilmeli, kent içi toplu taşıma sistemi geliştirilmelidir. Bununla birlikte, yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yön levhaları iyileştirilmeli, içeriği zengin ve turistik değerleri tanıtıcı bilgilendirme kitapları ve ayrıntılı  kent haritaları ve broşürler bastırılmalıdır.

 

Yerli ve yabancı misafirlerimize turizm ve kültür değerlerimizle ilgili hizmet sunabileceğiz, onları ağırlayabileceğimiz nitelikli tesisleri açmamız gerekmektedir.

 

Gelen turislerin en az 3-4 gün  Mardin ve Midyat’ta konaklamalarını ve ekonomimize katkıda bulunmalarını sağlamak için  buraya özgü tur programı organize etmek;programın içeriğini yöremizin kültürünü ,tarihi değerlerini en iyi şekilde tanıtacak şekilde tertip etmek gerekir.

 

Turizmdeki pastadan payımızı daha çok arttırabilmemiz için öncelikli olarak alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve buna paralel olan tesisler, konaklama yerlerinin arttırılması gerekiyor. Alt yapı eksikliği giderilmeden turizmi geliştirme gibi çalışmaların yapılması mümkün değildir.

Yazarın Diğer Yazıları

YAPILMIŞ YORUMLAR

ayhan atılgan - 2012-06-14 10:58:53
Midyatta turizmin gelişmesi için yapılması gerekenleri çok güzel ve akıcı bir şekilde ifade etmişsiniz.Bu yüzden size teşekkür ederim.Umudum odur ki tarihin ve kültürün mirasçısı olan midyat ve midyatlılar daha büyük başarılara imza atacaktır.

Yorum Yaz / Bilgi Ekle

Yorumunuz (yazınız) editörlerimizce indelendikten sonra burada yayınlanacaktır...

Adınız/Soyadınız *

E-mail adresiniz

Yorum Detayı *