MİDYAT?IN EĞİTİM SORUNLARI

 

            İnsanoğlu doğumdan ölümüne kadar sürekli öğrenme halindedir.

Fiziksel ve bilişsel olarak gelişme halinde olan organizma, yaşam serüveni devam etmesi için gerekli fizyolojik ihtiyaç doyumuna ulaşması gerekir. Temel ihtiyaç olmadan varlığını sürdüremez.

Yaşam boyu doğanın acımasızlığına uğrayan insan, beslenme ve barınma gibi zaruri gereksinimlerini karşıladıktan sonra kendini doğa ve insan felaketlerinden korumaya çalışırken farklı bilimlerin gelişmesine olanak sağladı.

Toplumların birbirine bağlayan, onlara ayakta tutan şüphesiz eğitimdir. Eğitim gelişmişliğine ulaşmayan topluluklar, tarih boyunca dağılmaya, yok olmaya mahkûm olmuşlardır.

Bir meyve için nüve vazifesi ne ise, bir toplumda eğitimin görevi odur. Onu oluşturan öğelerin temel taşı, kalbi, merkezidir. Onun bozuk olması, düzensiz çalışması diğer bütün unsurların dengesizliğine mahal verir.

Güzel ilçemiz Midyat’ın temel sorunların başında eğitim gelir. Eğitimde hala istediğimiz hedeflere ulaşmamamızın altında birçok neden vardır. Bunlar, devletin ve hükümetlerin eğitim politikaları, eğitim sistemin çarpıklıkları, toplumun kültürel düzeyi, eğitimi destekleyen vakıf ve kuruluşların yoksunluğu gibi daha çok sebep sayabiliriz.

Devlet cumhuriyet tarihi boyunca bilinçli veya bilinçsiz bazı bölgeleri bütün alanlarda ihmal etti. Bu bölgelerin başında bizim bölgemiz gelir. Gerekli destek sağlanamadı, geri bırakıldı.

Bozuk bir eğitim sistemi kalıntıları altında ezilen bölgemizin rehabilite etmemiz çok uzun zaman aldı, hala da devam ediyor.  Bu tamirin tadilatı için kısa vadede başarılar yakalanmışsa da, sürekli değişim ve gelişim sürecini geçiren dünya standartlarına ulaşmamız için ne yazık ki yeterli olmadı.

İkinci bir neden ise, eğitim sistemimizdeki çarpıklıklardır. Yanlış temel hedefler üzerinde kurulan eğitim sistemi, eğitim alanında başarıya giden yolda ayaklara vurulan bir prangadır. Milli eğitim sisteminin merkezi eğitimi esas alması ve bölgeler arası eğitim ve kültürel değerlerin dikkate almaması, başarı önündeki bir başka engeldir.

Yine milli eğitimin öğrenci gereksiniminden önce sistemin hedef ve amaçlarını belirlenmesi,  genel ve uzak amaçlarda protip öğrenci ve vatandaş profilini oluşturmaya çalışması, eğitimde başarıya ulaşılması önündeki diğer bir engeldir.

Bu nedenle ilçemizin nitelikli öğretmen ve eğitim kurumlarından yoksun olması, başarıya ulaşmamamızın sebeplerindendir.

Sınıf mevcudiyetlerin çok fazla olması, günümüz dünya şartlarında bile hala bir sınıfta yaklaşık 40-45 öğrencinin bulunması vahim bir durum. Ders süresinin 40 dakika olduğunu düşünürseniz, öğrenci başına 1 dakika bile düşmüyor.

Okullardaki araç gereç ve materyal eksikliği, kalitesiz bir eğitimin oluşmasına zemin hazırlıyor. Sınıf düzeni, sınıf donanımı, sıraların dizilişi, ışık görünümü, tahta kullanımı yine iyi bir eğitimin verilmesinde önemli nesne ve özeliklerdir.

Özelikle bizim ilçemizde oldukça gelişen dershanecilik anlayışı, eğitimde ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriliyor. Normal eğitim sürecinin gittikçe önemsizleştirilen bu zihniyetin varlığının devam etmesi halinde, eğitim alanında istenilen hedeflere hiçbir zaman ulaşılmayacaktır.

Dershaneleri zorunlu kılan, ekonomik olarak düşük gelirli aile çocuklarını çok mağdur eden bu sistemin sebepleri iç içe geçmiş, giriftleşmiş, kronikleşmiş, yukarda da bahsettiğimiz nedenlerdir.

İlçemizin mağduriyet bölgesi olması hasebiyle, yeni mezun olmuş, niteliksiz, donanımsız öğretmenlerin zorunlu görev sebebiyle gelmesi ve doğru dürüst bir zemin hazırlamadan tayinini isteyip gitmesi, yeni gelenlerin tekrardan baştan başlaması ve sürekli bir zaman kaybı yaşanmasıyla beraber öğrenci, öğretmen arasındaki iletişimin sağlanamaması, yaşadığımız eğitimin temel sorunlarının ve başarısızlığının ana nedenlerinin oluşturur.

Eğitimde başarıya ulaşması ve güzel ilçemizin bütün alanlarda hak ettiği yere gelmesi için, süratle yeni bir eğitim revizyonuna ihtiyaç vardır. Normal eğitim sürecini esas alan, dershanecilik ve özel ders alma eğilimleri, eğitimin dışına iten hata ortadan kaldırılacak bir eğitim düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

Eğitimin yerelleşmesi ve üniversitelerini bitirilen arkadaşların kendi bölgelerine gelmesi gerekir. Çünkü kalıcı bir kadrolaşmasını oluşması eğitim kalitesinin yükselmesinin ana ölçülerinden biridir. Türkiye’deki eğitim oranlarında Denizli ve Aydın gibi illerin çok yüksek yerlerde ve daima ülke genel sınavlarında birinciliklerin buralardan çıkması, oturulmuş ve kalıcı bir kadronun bulunmasındandır.

O yüzden alenen ortaklaşa, kubaşık, bütün kesimlerin el birliğine dayanacak bir eğitim reformuna zaruri ihtiyaç vardır.  Bütün ilçeyi kapsayacak, eğitim, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda önemli başarılar getirecek yeni projelerin geliştirilmesi gerekir.

 Haşemoğlu Kudbettin ÇELİK

Yazarın Diğer Yazıları

YAPILMIŞ YORUMLAR

18 mart - 2010-03-20 16:30:27
eğitim sorunu sadece midyat?ın değil tüm bölgenin kanayan yarasıdır. sayın yazarımız önemli noktalara değinmiştir. katılmamak münkün değil. peki ne yapmamaız lazım? el ele beraberce bu sorunu acilen gidermemiz lazım. değişen dünya ve gelişen teknoloji bu değişimi zaruri kılmaktadır. medeniyetin merkezi midyat?a bu hal yakışmamaktadır.

Yorum Yaz / Bilgi Ekle

Yorumunuz (yazınız) editörlerimizce indelendikten sonra burada yayınlanacaktır...

Adınız/Soyadınız *

E-mail adresiniz

Yorum Detayı *