Mardin?de yıkılırken, Midyat?ta yapılıyor....

Tarihi Kentler Birliği Kurucu Üyesi olmakla övünen Midyat?ta tarihi dokuyu kapatan inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Mardin Merkezde tarihi dokuyu bozan evler bir bir yıkılırken hatta tarihi dokuyu kurtarmak için dönüşüm projeleri hayata geçirilirken sahipsiz ve kimsesiz Midyat?ta tarihi doku her geçen gün biraz daha kayboluyor. Aşağıda fotoğraflarda görüleceği üzere sit alanına yapılan inşaatlara herkes duyarsız ve sit alanında inşaatlar çığ gibi büyüyor. Herkesi göreve davet ediyoruz. Sorumlular yarın tarih önünde hesap vereceklerdir.

 

YAPILMIŞ YORUMLAR

Mehmet Çetin - 2010-08-20 09:59:22
Haber çok önemli bir konuya dikkatleri çekmiş. Midyat -Cizre Çevreyolundan eski Midyat?ı temaşa ettiğinizde, betornarme yeni binaların, eski taş evlerin arasında ne kadar çirkin şekilde sırıttığını görürsünüz. Midyat?ın eski kaymakamlarından Mustafa Karslıoğlu Estel kesiminde bulunan taş yapılı eski hükümet konağını sıva ile kapattını hatırlatmakta fayda vardır. Demek ki bu hastalık ta o zamandan başlamıştır. Mardin valimiz Sayın Hasan Duruer?in mesaisinin büyük bir oranını, Mardin?deki tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştığını biliyoruz. Temennimiz arakadaşların çok isabetli olarak gündeme getirdiği Midyat için hayati öneme haiz bu soruna da sayın valinin bir an önce el atmasıdır.
Heywâz KAYA - 2010-08-13 14:08:45
üstü köy, altı gizemli bir, şehir, mardin dillere destan dünya?ya örnek herkes ona hasret mezopotamya baş kenti
Fırat Altunkaya - 2010-08-13 10:14:17
Öncelikle,halkımıza tarihi eserlerin talan edilmesi gereken bir miras değil de korunması gerekli bir ecdat yadigarı olduğunu anlatmalıyız. Onların korunmasının neden önemli olduğunu ve ilçemize olan kazançlarını anlatarak eserlerin korumasına halkımızı da ortak etmeliyiz. Unutmamalıyız ki Kültür Turizmi kapsamında çarpık, düzensiz ve çok katlı yapılaşma, görüntü, ses ve çevre kirliliği bakımından günümüz şehirlerinin görülmeye değer bir yönü kalmamıştır. Şehri ziyaret edenlerin ilgilendiği tek şey tarihe tanıklık eden tarihi eserlerimizdir.

Kültür varlıklarının korunmasındaki en önemli görev ilçemiz insanının kültürel geçmişini benimsemesi, eserlerin önemlerini algılamaları, bunlara sahip olmaktan gurur duymalarını sağlamakla olacağı gibi, bizi yönetenlerin veya yönetmeye talip olanların da aynı bilinci paylaşmalarıyla gerçekleşecektir.

Kültür varlıkları, bir toplumun geçmişinin somut belgeleri olup, hem tarihsel hem de bölgesel değerleri söz konusudur.Öncelikle çağdaş koruma yaklaşımları bugün artık kültür varlıklarını tekil mimari yapılar olarak değil ait oldukları çevre ile bir bütün olarak görmekte, koruma müdahaleleri bu bütünsellik içerisinde biçimlendirilmektedir. Çünkü hiçbir yapı tek başına var olamaz, her mimari bir bütünün parçasıdır.

İlçemiz kent planlama olgusu ile tarihi çevre koruma olgusunun uzlaştırılması gerekmektedir. Genellikle son yıllarda eski şehir dokularında yeni yapılaşmalardan kaynaklanan büyük bir tahribatın varlığını gözlemlemekteyiz. Unutulmamalıdır ki dönüşü olmayan kararlarda aceleci davranmak, telafisi olmayan hatalı uygulamaları beraberinde getirecektir.

Kültür varlıklarımız başlı başına bir değerdir; onların ne birer çöplük olarak bırakılması ne de koruma adına tanımsız objelerle donatılması ile doğru sonuçlara ulaşılamaz. Önemli olan bu varlıkların değerlerini anlayarak onları öne çıkaracak nitelikli tasarımların yapılmasıdır.Yöre evlerinden özelliklerini koruyan Geleneksel Evlerin orijinal özellikleri ile turistlerin ziyaretine açılması son derece önemlidir. Çünkü yerli ve yabancı turistlerin arzularından biri de yöresel özellikler taşıyan Geleneksel Evleri görebilmektir. Günümüzde süratle yok olan eserlerimizin başında tarihi evlerimiz gelmektedir.

Kent imar planlarının hazırlanmasında kültür varlıklarının korunmasına ağırlık verilmelidir. Hazırlanacak plan ile bu amacın daha kolay gerçekleşmesi sağlanabilir.


Bilinmelidir ki şehirlerimiz sadece bir kurumun ya da bir derneğin korumakla görevli olduğu yerler değildir. Şehirlerimiz insanımızın gerçek aynasıdır.

Yorum Yaz / Bilgi Ekle

Yorumunuz (yazınız) editörlerimizce indelendikten sonra burada yayınlanacaktır...

Adınız/Soyadınız *

E-mail adresiniz

Yorum Detayı *