ÖĞRENCİLİK VE DÜŞÜNCE ANLAYIŞI

 

Doğal yaşamın asli bireyi olan insan, sosyal hayatın tüm alanlarını kendine göre düzenler, şekillendirir.

Bu düzenin sürekliliği için ortaklaşa zorunlu bir mutabakata varır.

Güven duygusuna dayalı karşılıklı samimiyet ve anlayış içinde beraberliğini sürdürür.

Sosyal hayatın asil üyesi insan, toplumsal bir varlık olması hasebiyle birbirini etkiler ve birbirinden etkilenir.

Kendi yaşam serüvenini devam edebilmesi için diğer insanlardan destek alır. Bu etkileşim ve paylaşım onun dünyayı anlamasını ve algılamasına yön verir.

Günümüz dünyasının en önemli öğesi olan eğitim, bireyin çevresini tanımasını, dünyayı algılamasını, sosyal ilişkilerini düzenlemesini ve yaşamını devam etmesini sağlayacak gerekli ihtiyaç, bilgi ve donanımı sağlar.

Eğitim yaşamı boyunca her an öğrenme halinde olan insan, bu süreç içinde çevresiyle, ailesiyle, akran grubuyla, model aldığı kişilerle, bir bilgi, düşünce ve kültürel aktarımında bulunur.

Bu bilgi transferini oluşturan tüm öğeler onun idea dünyasını oluşturur.

İlköğretim ve ortaöğretimde eğitimini tamamlama, bitirme telaşı ve geleceğini teminat altına almak endişesinde olan öğrenci, herhangi bir dünya görüşüyle tam anlamında ilişki kurmaz. Sadece okulda başarılı olmak için çaba sarf eder.

Bunda tabi ki sistemin getirdiği alışkanlıklar da vardır. Öğrenciyi sadece belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yetişmesine zemin hazırlayacak bir eğitim programını oluşturması ve farklı alanlarda öğrencinin kendini geliştirmesine olanak tanımamasıdır.

Hafif, şiddetli ve azgın dalgaları olan düşünce akımlarını tanısa da tamamıyla yukarda saydığım sebeplerden dolayı kendini vermez, ona odaklanmaz.

Lakin yükseköğretim aşamasında çok farklı etnik ve kültürel değerlere sahip kimliklerle tanışması, sorgulama ve ideali bulma arayışında olanların bulunması ve özü sahiplenme ve koruma egoların kabarması, bu tür eylemlerin yoğun olması öğrenci ister istemez kendini bu akımların birinin propagandası içinde bulur.

Günümüz dünyasının siyasetini, oyunlarını anlamak için bu eylemlerin doğru analizi kişiye artı katkılar sağlar.

Yalnız, bu düşünce akımlarının içeriğini, kapsam alanını, amaç, hedeflerini bilmeden, sorgulamadan onları kabul eden kişi, bu akımların rüzgârları tarafında istediği yöne sürüklendirilir.

Sürüklendiği bu yerde, geri dönüşü olmayan bu çıkmazın sonrasında yapayalnız, çırılçıplak kalır.

Bizim çoğu arkadaşların yaptığı bu aslında. Hiç okumadan, sorgulamadan bu fikirleri şartsız kabul eder. Çokbilmişlik karakterine bürünüp, aslında içi boş veya yalan dolan bilgilerle doldurulmuş, bir şekilden ibaret başka şey değildir. En ufak bir sarsıntıda yıkılıverir.

Metropoliten kentlerin çoğunda yaşayan, eğitimlerini devam eden arkadaşların içinde bocalandığı buhranın bir profili aslında bu.

Birkaç yerden duydukları bilgilerle, savundukları fikirlerin mucidi onlarmış gibi bir sahiplenme duygusu içine girerler. Oysa onlara savundukları şeyin amacı hakkında herhangi bir şey sorsan, sana verebilecekleri tek bir şeyleri yoktur. Ya da ona öğretilmiş sürekli tekrarlanan aynı şeylerin dışında kendisine ait bir şey söyleyebilme becerisine sahip değildir.

Bu yüzden toplumda kişilik çatışmasının yaşanması ve kendi alanından uzaklaşıp, dar bir alana sıkıştırılmış, bilgisiz, yeteneksiz bireylerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ne yazık ki ne kadar kültürlü ve birikimli olsan dahi; eğitim sistemin hezeyanları sebebiyle belirlenmiş sınavların sonuçlarına göre başarılı veya başarısız olarak ölçü kabul ediliyor.

Bu da bilim insanı ile bilgisizi ayırmamızı zorlaştırıyor.

Toplumca birbirimizden uzaklaşıp, kendi kabuğumuza çekilmemiz ve bizden farklı düşünenleri kabul görmememiz bundandır.

Çünkü hiçbir şeyi olmayanın, tek şeyi, her şeyidir.

Bunun dışında hiç bir fikir ve düşünce kabul edemez. Bağnazlığın koyu karanlıklarında, hayata âma bakmasından dolayı gözlerinin önündeki aydınlığı fark edemez.

Bu tür bireyler aslında hiç kimseye faydaları olmadıkları gibi savundukları davaya da bir yük olmaktan öteye bir katkı sağlayamazlar.

Yazarın Diğer Yazıları

YAPILMIŞ YORUMLAR

henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz / Bilgi Ekle

Yorumunuz (yazınız) editörlerimizce indelendikten sonra burada yayınlanacaktır...

Adınız/Soyadınız *

E-mail adresiniz

Yorum Detayı *